Шлуночки головного мозку

Шлуночки головного мозку

У головному мозку людини є кілька сполучених один з одним порожнин, наповнених ліквором (спинномозковою рідиною). Ці порожнини називаються шлуночками. Шлуночкова система складається з двох бічних шлуночків, що з’єднуються з третім шлуночком, який, у свою чергу, через тонкий канал (Сільвією водопровід) пов’язаний з четвертим шлуночком. Четвертий шлуночок з’єднується з порожниною спинного мозку – центральним каналом, який у дорослої людини редуцирован.

Ліквор виробляється в судинних сплетеннях шлуночків і вільно переміщається з бічних шлуночків до IV шлуночка, а з нього – в подпаутинное простір головного і спинного мозку, де він омиває зовнішню поверхню мозку. Там же відбувається його зворотне всмоктування в кровоносне русло.

Бічні шлуночки

Бічні шлуночки є порожнинами півкуль великого мозку (див. Рис. 3.33). Вони являють собою симетричні щілини в товщі білої речовини, що містять спинномозкову рідину. У них виділяють чотири частини, що відповідають кожній частці півкуль: центральну частину – у тім’яній частці; передній (лобовий) ріг – в лобовій частці; задній (потиличний) ріг – в потиличній частці; нижній (скроневий) ріг – в скроневій частці.

Центральна частина має вигляд горизонтальної щілини. Верхню стінку (дах) центральній частині утворює мозолисте тіло. На дні розташовуються тіло хвостатого ядра, частково – дорсальная поверхню таламуса і задня ніжка зводу. У центральній частині бічних шлуночків знаходиться розвинене судинне сплетення бічного шлуночка. Воно має форму смужки темно-коричневого кольору шириною 4-5 мм. Ззаду і донизу воно направляється в порожнину нижнього роги. Дах і дно в центральній частині сходяться один з одним під дуже гострим кутом, тобто бічні стінки у центральній частині бічних шлуночків відсутні.

Передній ріг є продовженням центральній частині і спрямований вперед і латерально. З медіальної сторони він обмежений платівкою прозорої перегородки, з латеральної сторони – головкою хвостатого ядра. Решта стінки (передню, верхню і нижню) утворюють волокна малих щипців мозолистого тіла. Передній ріг в порівнянні з іншими частинами бічних шлуночків має найбільш широкий просвіт.

Задній ріг має загострену кзади форму з опуклістю, зверненої в латеральну сторону. Його верхню і латеральну стінки утворюють волокна великих щипців мозолистого тіла, а решта стінки представлені білою речовиною потиличної частки. На медіальній стінці заднього рогу маються два виступи: верхній, який називається цибулиною заднього рогу, відповідає тім’яно-потиличної борозні медіальній поверхні півкулі, і нижній, іменований пташиної шпорою, – шпорної борозні. Нижня стінка заднього рогу має трикутну форму, незначно виступаючу в порожнину шлуночка. У зв’язку з тим що це трикутне піднесення відповідає коллатеральной борозні, воно носить назву “колатеральний трикутник”.

Нижній ріг розташовується в скроневій частці і спрямований вниз, вперед і медіально. Його латеральну і верхню стінки утворює білу речовину скроневої частки півкулі. Медіальну стінку і почасти нижню займає гіпокамп. Зазначене піднесення відповідає парагиппокампальной борозні. Уздовж медіального краю гіпокампу тягнеться пластинка білої речовини – бахромка гіпокампу, що є продовженням задньої ніжки зводу. На нижній стінці (дні) нижнього рогу відзначається коллатеральное піднесення, яке представляє собою продовження колатерального трикутника з області заднього рогу.

Бічні шлуночки сполучаються з III шлуночком допомогою межжелудочкового отвори (отвір Монро). Через цей отвір з порожнини III шлуночка в кожен бічний шлуночок проникає судинне сплетіння, яке простягається в центральну частину, порожнина заднього та нижнього рогів. Судинні сплетіння шлуночків мозку продукують спинномозкову рідину. Форма і взаємини шлуночків головного мозку показані на рис. 3.35.

Мал. 3.35. Желудочки головного мозку:

а – бічні шлуночки: 1 – передній ріг; 2 – мозолисте тіло; 3 – центральна частина; 4 – задній ріг; 5 – нижній ріг; б – зліпок шлуночкової системи головного мозку: 1 – міжшлуночкової отвори; 2 – передній ріг; 3 – нижній ріг; 4 – третій шлуночок; 5 – водопровід мозку; 6 – четвертий шлуночок; 7 – задній ріг; 8 – центральний канал; 9 – серединне отвір четвертого шлуночка; 10 – бічні отвори четвертого шлуночка

Источник: stud.com.ua

Желудочки головного мозга в регуляции образования ликвора

Головной мозг имеет сложное строение. Рассмотрим роль желудочков в его работе, хотя и крайне небольших по размеру, но играющих одну из главных ролей в жизненно важных процессах ЦНС.

Желудочки головного мозга – это одна из главных анатомических структур. Желудочки представляют собой полости, образованные из мозговых пузырей, наполненные жидкостью, они размещаются в головном мозге. Жидкое вещество носит название ликвор – он выполняет множество важных функций.

Четыре полости и их расположение

Спинной, головной мозг покрывается оболочками, они подразделяются на твердую, сосудистую, мягкую. Твердая находится прямо под костями черепа. Вторая носит название паутинной. Оболочка, прилегающая к спинному и головному мозгу, называется мягкой. Между второй и третьей оболочкой есть место, где циркулирует ликвор. Он выполняет множество важных функций. Эта жидкость скапливается в так называемых полостях, которые носят название – желудочки. Всего их четыре, они друг с другом сообщаются через специальные каналы. Первый и второй желудочки (боковые) находятся в полушариях мозга, третий и четвертый – в зоне, где расположен ствол головного мозга.

Читайте также:  Первая помощь при приступе эпилепсии у взрослых

Какие функции выполняют

Жидкость спинного мозга непрерывно циркулирует в центральном канале, пространстве желудочков, роль которых жизненно важна, так как жидкая среда (ликвор), которую они вырабатывают, один из первостепенных факторов, который служит защитой ЦНС.

Какие функции жидкости спинного мозга:

 • избавляется от метаболитов, которые выделяются тканями мозга;
 • оптимизирует жидкую среду;
 • предохраняет от ударов;
 • интеграцией биологически важных веществ;
 • образует гидростатическую около мозговую оболочку.

Третий желудочек и его особая роль в системе

Третий желудочек особенный, хотя они все составляют единую систему. Если выявляются какие-то нарушения работы, следует не откладывая обратиться к специалисту, так как могут произойти тяжелые последствия. Размер этой полости составляет 6мм у взрослых, 5мм у детей. Она играет огромную роль в процессах, которые обеспечивают торможения ВНС (вегетативной нервной системы), тесно связано со зрительной функцией.

Его роль важна для ЦНС. Определенные нарушения могут привести к большим проблемам организма и как следствие к инвалидности.

 • защищает ЦНС;
 • следит за обменом веществ;
 • регулирует выработку ликвора;
 • следит за нормальной работой органов ЦНС.

Правильная, слаженная работа ликворной системы – важный отточенный процесс. Если происходят сбои, это сказывается на здоровье взрослых, детей.

Спинномозговая жидкость вырабатывается с какими-то нарушениями, что-то выходит из строя, нужно смотреть норму:

 • грудные дети – 5 мм;
 • до трех месяцев – не больше 5мм;
 • ребенок до шести лет – 6мм;
 • взрослый – не более 6 мм.

Более распространена эта проблема (дисфункция оттока жидкости) у детишек до 12 месяцев. Чаще всего, как осложнение встречается Гидроцефалия. Этого можно избежать, сделав во время беременности УЗИ, которое дает возможность на раннем этапе выявить определенные отклонения. Если врач обнаружит, что 3 полость увеличена, нужно дополнительно обследоваться, а далее наблюдаться у врача. К сожалению, если желудочек будет расти в размерах, то впоследствии может потребоваться оперативное вмешательство по шунтированию для регуляции оттока жидкости спинного мозга.

Существует обязательное обследование малышей в двухмесячном возрасте у врача, для исключения нарушения работы третьей полости.

Нарушения можно отследить по таким симптомам:

 • постоянный сильный плачь;
 • расхождение черепных швов;
 • увеличение головы;
 • малыш плохо берет грудь;
 • увеличение вен на голове.

У взрослых тоже диагностируются заболевания, связанные с третьим желудочком. Может возникнуть Коллоидная киста, это доброкачественная опухоль, которая растет медленно, практически не метастазирует. Это поражает людей в основном после 20 лет.

Сама киста не несет угроз жизни, но если она начинает расти и мешает оттоку ликворной жидкости, то могут возникнуть такие симптомы: рвота, сильная головная боль, судорожные нарушения, проблемы со зрением. Если киста достигает больших размеров, показано хирургическое вмешательство, которое восстановит нормальную циркуляцию жидкости спинного мозга. После этого все функции восстанавливаются, неприятная симптоматика исчезает.

Патологии и их признаки

К патологиям относятся такие заболевания:

 • асимметрия;
 • гидроцефалия;
 • вентрикуломегалия;
 • патологические состояния.

Асимметрия желудочков. Когда церебральный ликвор превышает свое количество происходит асимметрия. Может произойти вследствие сильного ушиба, нейроинфекции, различных опухолей.

Гидроцефалия (образование жидкости в желудочках у новорожденных). Превышает свою норму цереброспинальный ликвор, что приводит к тяжелому состоянию, то есть к Гидроцефалии. Голова ребенка намного больше обычной. Эта патология определяется визуальным признаком – смещением глаз вниз. При проведении диагностики выясняется, что норму сильно превышает индекс первой и второй полости. Мальчики заболевают чаще, чем девочки.

Хотя этот недуг чаще поражает детей, Гидроцефалия встречается и у взрослых. По причине возникновения тромба, опухоли, может нарушится правильная циркуляция ликвора. Происходит закупорка каналов, что приводит к Гидроцефалии, которая называется закрытой.

При нарушении всасываемости жидкости в месте спинного мозга в систему кроветворения возникает открытая Гидроцефалия. Может произойти по причине травмы или воспаления около желудочковой зоны.

Если ликвор чрезмерно вырабатывается (опухоли в сплетении сосудов), возникает Гидроцефалия гиперсекреторная — достаточно редкая форма Гидроцефалии. Происходит при нарушениях в сосудистом сплетении.

Рассматривается три формы развития Гидроцефалии: острая, подострая и хроническая.

Острая характеризуется стремительным развитием в течении нескольких суток, подострая Гидроцефалия дает о себе знать через месяц, хроническая вяло течет, периодически проявляясь симптоматически.

Также это заболевание подразделяется на внутреннюю, наружную, общую:

 1. Внутренняя. Развитие патологии самих желудочках.
 2. Наружная. Редкая патология, почти не диагностируется. В полостях жидкость в нормальном объеме, патология наблюдается в субарахноидальной зоне.
 3. Общая. Ликвор превышает свой объем в желудочках, в мозговом пространстве.
Читайте также:  От чего бывают судороги в ногах ночью

Симптоматика этого заболевания: позывы к рвоте (обычно сразу после пробуждения) различные нарушения зрения, состояние апатии. Если к этому еще прибавляется постоянная сонливость, то это говорит о дисфункции ЦНС. Поэтому при первых признаках рекомендовано срочное обращение к специалистам, тщательное обследование, которое включает МРТ. Пока болезнь не запущена, есть возможность полностью избавиться от недуга.

Вентрикуломегалия. Патологическое состояние, характеризующееся расширением желудочковых полостей, чаще встречается у недоношенных детей. Присутствуют соматические, неврологические нарушения.

Патологические состояния, поражающие сосудистые сплетения. Происходят вследствие различных инфекций (менингит, туберкулез), опухолей. Часто возникает сосудистая киста. Заболевают как дети, так и взрослые. Киста может появиться по причине аутоиммунных дисфункций в организме.

Когда нарушается работа желудочков у человека наступают различные расстройства, так как количество поступаемого кислорода снижается. Мозг перестает получать в нужном количестве витамины, питательные вещества. Внутричерепное давление повышается, возникает интоксикация. Часто невозможно решить проблему только лекарственными препаратами и приходиться прибегать к радикальным методам, вплоть до хирургического вмешательства, поэтому симптоматику необходимо отслеживать вовремя, чтобы предотвратить беду.

Источник: neurodoc.ru

Особенности желудочков головного мозга и их функции

Многие считают, что органы центральной системы это головной и спинной мозг, думая, что головной — это единый орган, это неверно, так как он представляет собой целую систему органов, каждый из которых выполняет особые контролирующие, руководящие или связующие функции.

Третий желудочек входит в систему подобных ему органов и является её неотъемлемой частью, выполняющей определённые функции всей системы, в устройстве которой необходимо разобраться, чтобы понять его значение в организме.

Что такое желудочек мозга

Желудочек головного мозга – это особая соединительная полость, сообщающаяся с такими же, соединёнными в систему полостями, субарахноидальным пространством, а также центральным каналом спинного мозга.

Чтобы понять, что представляет из себя субарахноидальное пространство (желудочки головного мозга), необходимо знать, что головной и спинной органы ЦНС покрыты специальной трёхслойной мозговой оболочкой, воспаляющейся при менингите. Самый близкий к мозгу слой – мягкая или сосудистая оболочка, срастающаяся с ним, верхняя – твёрдая оболочка, а посередине располагается паутинная или арахноидальная оболочка.

Все оболочки призваны защищать мозговые нейронные ткани от трения о череп, смягчать случайные удары, а также выполняют некоторые второстепенные, но не менее важные функции. Между арахноидальной и мягкой оболочками располагается субарахноидальное пространство с циркулирующим по ним ликвором – спинномозговой жидкостью, которая является средством для обмена веществ между кровью и нервными тканями, которые не обладают лимфатической системой, удаляя продукты своей жизнедеятельности через капиллярное кровообращение.

Жидкость смягчает удары, поддерживает постоянство внутренней среды мозговых тканей, являясь также частью иммунобиологического барьера.

Канал спинного мозга – тонкий центральный канал в центре серого нейронного вещества спинного мозга, покрытого эпендимными клетками, содержит ликвор.

Эпендимные клетки выстилают не только центральный канал спинного мозга вместе с желудочками. Они являются своеобразными эпителиальными клетками, которые особыми ресничками стимулируют движение ликвора, регулируют микросреду, а также вырабатывают миелин, из которого состоит изолирующая оболочка нервных волокон, передающих нейронные электрические сигналы. Это вещество для работы нервных тканей, необходимое как оболочка для его внутренних «проводов», по которым идут электрические сигналы.

Сколько желудочков у человека и их строение

У человека имеется несколько желудочков, которые соединены каналами в единую наполненную ликвором полость между собой, субарахноидальным пространством, а также срединным каналом спинного отдела ЦНС, которая покрыта оболочкой из эпендимных клеток.

Всего у человека их 4:

Первый, второй – симметричные желудочки, расположенные с двух сторон головы относительно центра, именуемы левым или правым, расположенные в разных полушариях пониже мозолистого тела, которые являются самыми крупными. Каждый из них имеет свои части: передний, нижний, задний рога, тело, которое являющееся его главной полостью, а рога – это отходящие от основного тела каналы, через один из которых присоединён третий желудочек.

Третий — центральный похож на кольцо или баранку, расположен между мозговыми зрительными буграми, прорастающими в него, внутренняя поверхность которого также содержит серое мозговое нейронное вещество с подкорковыми нервными вегетативными центрами. Снизу с ним сообщается четвертый желудочек головного мозга.

Полость под номером 4 находится ниже по центру между продолговатым мозгом и мозжечком, дно которого состоит из продолговатого моста, а свод – из червячка и мозговых парусов. Это самая маленькая из всех полостей, которая соединяет 3 желудочек головного мозга с центральным каналом спинного.

Читайте также:  Парциальные фокальные приступы

Хочется отметить, что желудочки — это не специальные мешочки с жидкостями, а именно полости между внутренними органами головного мозга.

Дополнительные органы или структуры

На своде желудочков номер 3 и 4, а также на части боковых стенок первого и второго располагается особые сосудистые сплетения, вырабатывающие от 70 до 90% ликвора.

Хороидные эпендимоциты – отросчатые или реснитчатые клетки эпителия желудочков, а также центрального спинномозгового канала, которые своими отростками движут ликвор, содержат множество таких клетчатых органов, как митохондрии, лизосомы и пузырьки. Эти клетки могут не только вырабатывать энергию, поддерживать статичной внутреннюю среду, но также вырабатывают целый ряд важных белков в спинномозговую жидкость очищают её от отходов метаболизма нервных клеток или вредных веществ, например, антибиотиков.

Танциты – особые клетки желудочкового эпидермиса, связывающие ликвор с кровью, позволяя ему сообщаться с сосудами.

Спинномозговая жидкость, о функциях которой уже упоминалось выше, также является важнейшей структурой ЦНС и непосредственно самих желудочков. Она вырабатывается в размере 500 миллилитров в сутки, а одновременно у человека её объём находится в пределах от 140 до 150 миллилитров. Она не только защищает мозговые ткани, создаёт им идеальные условия, осуществляет обмен веществ, но является средой, доставляющей гормоны к органам ЦНС или от них. В ней практически нет лимфоцитов, которые могли бы навредить нейронам, но при этом она участвует в защитном биологическом барьере, защищающем органы ЦНС.

Гемато-ликворный барьер – тот самый, который не позволяет проникнуть к мозговому веществу никаким посторонним веществам, микроорганизмам и даже собственным иммунным клеткам человека, состоит из ликвора и различных мембран, клетки которых напрочь закрывают все подходы к тканям мозга, пропуская через себя только необходимые вещества из крови в ликвор либо обратно.

Функции

Из всего вышесказанного можно выделить основные функции, которые выполняют все 4 желудочка:

 • Защита органов центральной нервной системы.
 • Выработка ликвора.
 • Стабилизация внутреннего микроклимата органов ЦНС.
 • Обмен веществ и фильтрация всего, что не должно попасть к мозгу.
 • Циркуляция ликвора.

Какие заболевания могут затрагивать желудочки

Как и все внутренние органы, 4 желудочка головного мозга также подвержены заболеваниям, среди которых самым распространенным является гидроэнцефалопатия – негативное иногда даже ужасное увеличение их размеров из-за слишком высокой выработки ликвора.

Также заболеванием является нарушение симметрии 1 и 2 желудочков, которая выявляется на томографии и может быть вызвана как нарушением работы сосудистых сплетений или изменениями дегенеративного характера по различным причинам.

Изменения размеров желудочков могут быть вызваны не только гидроэнцефалопатией, но и опухолевыми образованиями или воспалениями.

Повышенное количество ликвора также может быть обусловлено не его активной выработкой, а отсутствием оттока при закупорке специальных отверстий из-за менингита – воспаления мозговых оболочек, тромбов, гематом или новообразований.

Если развиваются какие-либо заболевания, затрагивающие работу желудочков, то человек чувствует себя крайне плохо, его мозг перестаёт получать нужное количество кислорода, питательных веществ и гормонов, а также не может полноценно выделять свои в организм. Защитная функция гемато-ликворного барьера падает, возникает токсическое отравление, а также повышенное давление внутри черепа.

Лечение заболеваний, касающихся органов ЦНС в целом и полых желудочков в частности требует незамедлительной реакции на любые отклонения. Несмотря на крайне малые их размеры, часто возникающие проблемы невозможно решить только лекарственной терапией и приходится применять методы нейрохирургии, прокладывая путь в самый центр головы пациента.

Чаще нарушения в работе данного отдела ЦНС являются врожденными и свойственны детям. У взрослых же проблемы могут начаться только после травм, во время образования опухолей или в результате процессов деградации, спровоцированных крайне сильным негативным чаще всего токсическим, гипоксическим или термическим влиянием на организм.

Особенности третьего желудочка

Учитывая, что все желудочки ЦНС являются единой системой, по функциям и строению третий ни сильно отличается от остальных, однако, отклонения в его состоянии врачей беспокоят сильнее всего.

Его нормальный размер составляет всего 3-5 мм у новорожденных и 4-6 у взрослых людей, при этом это единственная полость, содержащая вегетативные центры, которые отвечают за процессы возбуждения торможения вегетативной нервной системы, а также тесно связана со зрительным центром, помимо того, что является центральным вместилищем ликвора.

Его заболевание имеет чуть больше негативных последствий, чем заболевание других желудочков ЦНС

Несмотря на то, что желудочки головного мозга – это всего лишь полости, они выполняют огромную роль по поддержанию жизнедеятельности центральной нервной системы, а следовательно, и всего организма, работу которого они контролируют. Нарушения их работы ведут к моментальному ухудшению состояния, а также к инвалидности в лучшем случае.

Источник: nashinervy.ru